Fundació habitat solidari calella

Qui som
des de 1997

Gestionant llars per a una Calella més inclusiva

la nostra història

La Fundació Privada Habitat Solidari de Calella es va constituir el dia 23 d’octubre de l’any 1997 per iniciativa de Càritas Parroquial de Calella per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a persones i famílies amb pocs recursos econòmics. El dia 10 de març de 1998 la Fundació es va inscriure al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1154.

Des del 2006 la Fundació forma part de la Xarxa d’habitatges d’inclusió, què actualment depèn de l’agència de l’habitatge de Catalunya.

Des de de juny 2016 la Fundació està dins de la Oficina d’Habitatge que l’Ajuntament de Calella ha obert a la Plaça Vicenç Ferrer. En aquesta nova etapa ens centrarem en la gestió, seguiment i captació de pisos de lloguer social i assequible per a la borsa d’inclusió.

El volum de la cartera actual de pisos, la importància de la seva gestió i la necessitat de seguir treballant per augmentar el nombre d’habitatges degut a la forta demanda, ens indiquen que les actuacions des la Fundació es tenen que orientar en aquesta funció.

Habitatges

Beneficiaris

Adults

Menors

recursos humans

El nostre equip

Jordi Sitjà

Director de la Fundació, realitzant tasques de coordinació i gestió.

miquel gálvez

Arquitecte Tècnic, realitzant les tasques de captació i manteniment dels habitatges.

Marta Crespo

Educadora Social, realitzant les tasques de tècnica i de gestió.

recursos

Patronat

El patronat de la Fundació Pública Hàbitat Solidari de Calella està format per 12 membres

Presidenta
Montserrat Candini i Puig

Tresorer
Joan Alquézar i Álvarez

Secretari no patró
Jordi Salbanyà i Benet

Vocals
Jordi Martí i Montsant
Antoni Borràs i Dalmau
Jordi Torruella i Hernández
Josep Torres i Lobato
Ramon Llamazares i Vázquez
Margarita Valls i Hernando
Joaquim Rey i Llobet
Josep Basart i Pignatel·li
Josep Maria Juhé i Mas
Pilar Rocafort i Vidal

recursos materials

153 habitatges

En règim de lloguer

En règim de cessió d'ús

En propietat

En lloguer amb opció de compra

recursos econòmics

Procedència

Fons públics

Cobrament de rebuts de lloguer

Donacions