OBJECTIUS DE LA FUNDACIó habitat solidari

Què fem
lloguers socials

Treballem per l’accés a l’habitatge

Objectiu general

La Fundació Habitat Solidari es va marcar com a objectiu general facilitar l’accés a l’habitatge a persones que, de forma puntual, i atesa la seva manca o insuficiència de recursos, ho precisin per tal d’evitar la seva exclusió social.

Avui a més, des de la Fundació es treballa per facilitar l’accés a l’habitatge assequible a col·lectius de persones joves, de persones grans i d’altres amb recursos limitats per accedir a habitatges de lloguer ordinari.

Habitatges

Beneficiaris

Adults

Menors

l’objectiu general es concreta en els següents

Objectiu específics

Gestió

 seguiment i captació de ‘habitatges de lloguer assequible per a la borsa d’inclusió social.

u

Assessorament

a les persones beneficiaries per al manteniment i conservació de l’habitatge.

prevenció

de l’acumulació de deutes per impagament de rebuts de lloguer i subministraments.

Coordinació

 amb l’Àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Calella per fer la valoració i seguiment.

Sensibilització

social per d’aconseguir suport,  aportacions econòmiques puntuals i col·laboració de les immobiliàries…