La fundació Hàbitat Solidadri

En dades
Habitatges

Evolució de la demanda

persones

Persones ateses

Habitatges

Nombre

2019

País de procedència

 • Autòctons 56,50% 56,50%
 • Marroc 17,67% 17,67%
 • Subsaharians 12,27% 12,27%
 • Llatinoamèrica 10,41% 10,41%
 • Europa 3,15% 3,15%
2019

Edat dels adults

 • De 40 a 50 26% 26%
 • De 18 a 30 23% 23%
 • De 30 a 40 19% 19%
 • Més de 60 19% 19%
 • De 50 a 60 13% 13%
2019

Tipus de feina dels usuaris

 • Serveis 28,56% 28,56%
 • Pensió-jubilació 26,78% 26,78%
 • RMI 19,96% 19,96%
 • Atur sense ingressos 10,77% 10,77%
 • Economia submergida 9,82% 9,82%
 • Atur cobrant 5,35% 5,35%
 • Indústri 1,76% 1,76%
2019

Càrregues familiars

 • Amb càrregues familiars 61% 61%
 • Sense càrregues familiars 39% 39%